Продукти

Заплати

Цени

 

 

Решен е проблем 2000

Бизнес Навигатор е разработена с професионални средства - език за програмиране Clarion на Top Speed Corporation (USA), при който очаквания проблем с компютърните системи през 2000 г. беше решен преди повече от една година.

Готов за евро-валутата

Деноминацията на лева е решен на принципа на преминаване от един вид валута в друг, като се задава само съотношението на старата валута към новата. Всички стойности се преизчисляват автоматично от Бизнес Навигатор в зависимост от периода, за който се отнасят. 

ВЪЗМОЖНОСТИ
 

Защо клиентите избират Бизнес Навигатор

    Функционални области  
    Решен е проблем 2000  
    Готов за евро-валутата  
    Качество по европейски стандарти  
    Версии  
    Екстри и автоматични операции  
    Нововъведения  
    Разширяване на функционалността  
    Хардуерни изисквания  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]