Продукти

Заплати

Цени

 

Екстри и автоматични операции

Главно предимство на Бизнес Навигатор са неговите екстри и автоматични операции. Екстрите не са модули, където информацията се въвежда самостоятелно, и които трудно се съгласуват помежду си. За екстрите информацията постъпва направо от първичния документ, а обработката се извършва автоматично от програмата по специални алгоритми. Някои от екстрите дори не налагат участието на счетоводителя. Те работят напълно автоматично на принципа "Включи и забрави".

Автоматично отчитане на ДДС
Склад с автоматично изписване на стоки
Дълготрайни активи и амортизации
Преоценка на материални запаси и чужди валути
Калкулации на себестойност
Фактуриране
Печат на касови и банкови документи
Оформяне на документи за печат с външни програми
Валутни разлики
Импорт и експорт на данни
Експорт на данни в MS EXCEL за Windows
Консолидиране на баланс
Следене на разплащанията с контрагентите в лева и валута
Връзка с касови апарати
Предаване на данни по Интернет
Многовалутност
Многоезичност
Кръстосано счетоводство

ВЪЗМОЖНОСТИ
 

Защо клиентите избират Бизнес Навигатор

    Функционални области  
    Решен е проблем 2000  
    Готов за евро-валутата  
    Качество по европейски стандарти  
    Версии  
    Екстри и автоматични операции  
    Нововъведения  
    Разширяване на функционалността  
    Хардуерни изисквания  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]