Продукти

Заплати

Цени

 

 

Разширяване на функционалността

Бизнес Навигатор се развива непрекъснато по препоръка на клиентите, като почти на всеки 3 месеца се предоставя на клиентите нова версия с нови възможности, нови екстри и ав-томатични операции. Не се разработват специфични за всеки отделен клиент модули, а ра-зумните изменения според препоръките се включват като нови екстри на програмата, които не се заплащат допълнително, а са включени в стандартната цена на продукта.
Гъвкавите възможности за настройка не налагат непременно промяна на програмата при промяна в законодателството. Потребителите сами настройват сметки, аналитичности, данъци, списъци на документи, автоматичното контиране и автоматичните операции. Възможност за едновременна работа по различни счетовод-ни стандарти с отчитане едновременно и по различни видове валути.
Генератор на отчети с интерпретатор на формули и възможност за създаване на всякакви отчети по българския или по чужди стандарти.
Бизнес Навигатор е гъвкав по отношение на връзките от външни програми и от получаване на информация от отдалечени работни места. Програмата за дефиниране на филтри за импорт на данни от текстов файл се настройва към форматите на всякакви други програми. Импортират се папки с пълната информация от отдалечени работни места и с автоматично съгласуване на номенклатурите. Данни от всички справки се експортират в MS Excel. Експортирани данни могат да се предаватавтоматично по електронна поща. Има възможност за прехвърляне на данни от фирма във фирма.
Реализирана е директна автоматична връзка с касови апарати или фискални принтери от тип Datecs, ELKA и ISL. Автоматично се отпечатват касови бележки.
Има възможност за оформяне на документи за печат с външни програми, като дизайнът на документа е по желание на клиента.

ВЪЗМОЖНОСТИ
 

Защо клиентите избират Бизнес Навигатор

    Функционални области  
    Решен е проблем 2000  
    Готов за евро-валутата  
    Качество по европейски стандарти  
    Версии  
    Екстри и автоматични операции  
    Нововъведения  
    Разширяване на функционалността  
    Хардуерни изисквания  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]