Продукти

Заплати

Цени

 

 

Защо клиентите избират
Бизнес Навигатор

В новите условия на повсеместно навлизане на компютърната техника в счетоводството на всяка фирма подходът на счетоводния софтуер към потребителите трябва да бъде коренно различен. Изискванията са той да бъде на достъпна цена, да има богати функционални възможности и да е лесен за употреба. Да не изисва намеса на програмисти, а всеки счетоводител сам да може да настройва програмата.
Главната особеност на Бизнес Навигатор са простите, удобни и логични средства на работа. Бизнес Навигатор e разработен така, че да започнете работа веднага, с минимални усилия по настройката на програмата. Използуват се възможностите на включените в програмата екстри и автоматични операции.
Бизнес Навигатор е реализиран като единна програма, с единни данни и пълен достъп до всички функции. Напълно се елиминира изчерпалия възможностите си модулен подход, така че информацията постъпва от първичния документ направо във всички раздели на счетоводството. Екстрите на Бизнес Навигатор не са модули, а допълнителни функционални възможности, позволяващи обработката на сложни счетоводни операции направо от първичните документи.
От първичните документи информацията постъпва веднага за обработка във всички раздели на счетоводството. Редица допълнителни операции се извършват автоматично, като задължението на счетоводителя е да проследи тези операции и да извади справките за тях. Някои от екстрите дори не налагат участието на счетоводителя при обработките. Те работят на принципа " Включи и забрави", като спестяват голяма част от ръчните операции. В такива случаи счетоводителят запазва само контролната си функция, и разбира се, следи за последователността на операциите.
Това е насоката, в която се развива Бизнес Навигатор през годините от неговото създаване през 1994г. до сега. Непрекъснатото усъвършенствуване на продукта добавя нови стъпки към автоматизацията на счетоводството. Така Бизнес Навигатор се приближава постепенно към диалоговото счетоводство на бъдещето, което дава възможност за облекчаване на ръчния труд и постепенно преминаване към бездокументно, безхартиено счетоводство.

ВЪЗМОЖНОСТИ
 

Защо клиентите избират Бизнес Навигатор

    Функционални области  
    Решен е проблем 2000  
    Готов за евро-валутата  
    Качество по европейски стандарти  
    Версии  
    Екстри и автоматични операции  
    Разширяване на функционалността  
    Хардуерни изисквания  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]