Продукти

Заплати

Цени

 

 

Функционални области

Бизнес Навигатор включва следните функционални области от дейността на фирмите:

 • Счетоводство
 • Касови операции
 • Дълготрайни активи
 • Валутни операции
 • Управление на складово стопанство
 • Управление на материални запаси
 • Фактуриране
 • Търговия и маркетинг
 • Производство
 • Управление на връзките с клиенти
 • Калкулация на себестойност
 • Отпечатване на касови и банкови документи
 • Консолидиране на баланс
 • Автоматични валутни разлики
 • Преоценка на материални запаси и чужди валути
 • Експорт и импорт на данни
 • Кръстосано счетоводство
 • Многовалутност
 • Генератор на отчети
 • Връзка с касови апарати
 • Предаване на данни по Интернет
 • Експорт към MS Excel
 • ДДС напълно автоматично с дискета
 • Английски, немски, руски и френски и български език
 • Следене на разплащанията с контрагентите в лева и валута
ВЪЗМОЖНОСТИ
 

Защо клиентите избират Бизнес Навигатор

    Функционални области  
    Решен е проблем 2000  
    Готов за евро-валутата  
    Качество по европейски стандарти  
    Версии  
    Екстри и автоматични операции  
    Нововъведения  
    Разширяване на функционалността  
    Хардуерни изисквания  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]