Меню

Продукти

Download

Комерс Финанс

Успехи

Клиенти

Представители

 

Видео-уроци по Бизнес Навигатор Връзки с клиенти CRM

Предлагаме на Вашето внимание 14 бр. видео-уроци за функциите за връзки с клиенти  на Бизнес Навигатор CRM.  Можете да разгледате уроците в:
Канал: Business Navigator ERP Software
 Страница: Бизнес Навигатор ERP/CRM/Payroll&HR интегрирана система фирмено управление

 Тема Изтегляне и гледане
Администриране
1. Въвеждане на оператори в БНС и CRM Изтегляне    
2. Контрол на достъпа до CRM Изтегляне  
3. Въвеждане на персонал в  Бизнес Навигатор CRM  Изтегляне   
Връзки с клиенти
1. Индивидуална информация по клиенти Изтегляне      
2. Създаване на кореспонденция Изтегляне      
3. Изпращане по ел. поща на кореспонденция Изтегляне       
4. Фактуриране в Бизнес Навигатор CRM  Изтегляне       
5. Управление на действията към клиент Изтегляне       
6. Управление персонала посредством график Изтегляне       
7. Управление на контактите към клиент Изтегляне       
8. Управление на маркетинговите кампании - акции и етапи в акцията Изтегляне       
9. Шаблони на документи - съставяне и използване Изтегляне       
10. Целеви групи и сегментиране по клиенти Изтегляне        
11. Дизайнер на отчети в CRM Изтегляне         


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]