Меню

Продукти

Download

Комерс Финанс

Успехи

Клиенти

Представители

 

Артин - велик ум с чиста душа

Спомените свързват хората, остават за цял живот


Артин Нигохосян  (17.12.1951-3.12.2020)

Артин излъчваше добронамереност, загриженост и широта на човек ЗНАЕЩ, преминал през огън и вода, през тръни и камънак, но пак останал светъл, хванат за живота, остроумен и шеговит...
Най-прекрасното и най-вълшебното качество на Артин беше слънчевият му дух! Винаги усмихнат, позитивен и пълен с истории. Истории от неговата работа и пътувания, които той разказваше с мекия си напевен глас и те звучаха като приказки, разказани по радиото.
Артин много се отличаваше от останалите колеги със своя професионализъм, дълбоки познания в областта на физиката на твърдото тяло, тънкослойните полупроводникови структури и микроелектрониката.
Той е гений, човек с голяма ерудиция. Преди години имах клиент, който имаше проблеми, програмата не тръгна. Веднага се свързах с Артин. Той дойде на място, каза, че компютрите са фалшиви, и беше категоричен, че проблемът не е в „Бизнес Навигатор“. Оказа се, че е прав. Той разбираше много от компютри.
Артин – човекът, с когото всички бяхме свикнали, човекът, когото обичахме и уважавахме, търсехме за съвет или просто за сладка приказка, човекът с главно Ч, невероятният син, съпруг, баща и дядо, си отиде от нас сякаш за един миг, покосен от коварна и зла болест.
В тази книга се опитахме да съберем спомените за един невероятен човек. Колегите му го наричаха гений в програмирането, истински професионалист и невероятен работодател, близките и роднините му не можеха да изкажат своята обич и благодарност за всичко, което е направил за тях или семействата им.
На всички тях искаме да благодарим за помощта, която ни оказаха.
Мариета Колева, журналист
От книгата  "Артин - велик ум с чиста душа"
Издателство: Обазование и наука, 2021 г.
    БИОГРАФИЯ
      Артин Нигохосян е роден на 17.12.1951 г. в гр. Пловдив в семейството на Галина Бесарабова и д-р Ованес Артинов. До 2-годишна възраст живее в гр. Пловдив. През 1953 г. цялото семейство се премества в гр. Свиленград  – родния град на баща му.
    Завършва средното си образование в ПГ „Д-р Петър Берон“ в града. 
    Следва специалност „Физика“ в СУ „Климент Охридски“ в София.
    През 1973 г. е приет в специалност „Теоретична физика на твърдото тяло“ в Карловия унивеситет в гр. Прага, Чехословакия.   Завършва следването си с отличен успех през 1977 г. 
    Работи в Завода за полупроводници в гр. Ботевград като технолог.  
    От 1981 до 1993 г. работи като научен сътрудник  в БАН в ИФТТ и в Института по електроника.
    От 1993 г. до края на живота си Артин Нигохосян работи по създаването на програмни продукти от серията „Бизнес Навигатор“, на които той е „Ръководител проектна и развойна дейност“ и основен разработчик.

 


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]