Екстри

Заплати

Цени

 

Директна автоматична връзка с касови апарати

Автоматично отпечатване на касови бележки. Поддържани видове касови апарати: Датекс София Samsung ER 250, Datecs MP 500, Datecs MP 500T Оргтехника Силистра ELKA 752, ELKA 952, ELKA 852.02, ELKA 803, ELKA 853, ISL София ISL 1000 и ISL 2000.

Предаване на експортирани данни директно по Интернет

Бизнес Навигатор позволява изпращане на експортирани данни от папки с документи директно по електронна поща.

Многовалутност

Бизнес Навигатор поддържа работа с неограничен брой валути с възможност за 6 вида курса за всеки ден. Сметки в чужда валута, следене на взема-нията и задълженията в чужда валута, кръстосано счетоводство с автоматично преизчисля-ване на отчети в чужда валута по курса за всяка операция. Автоматично отчитане на валутните разлики, автоматична преоценка на чужди валути и валутни вземания и задължения.

Многоезичност

Работа едновременно на 5 езика- български, руски, немски, англи-йски и френски. Динамично превключване на езика по време на работа. Програма за превод и на други езици с удобен потребителски интерфейс.

Кръстосано счетоводство

Специална функция за многонационални компании с едновременна работа по българския и по различни чужди стандарти


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]