Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор

Уебинар с практическо обучение
с платформата  Team Viewer  Meeting

Дати на провеждане:
29.05.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар
17.06.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

ТЕМА 1:  Настройки на базови данни на фирмата за аналитично отчитане на стоки – мерни единици, номенклатурни дефиниции, аналитичности и сметки

ТЕМА 2:  Номенклатурни позиции. Партиди на стоки. Допълнителни параметри на партиди. Уеднаквяване партидите на сметки

ТЕМА 3:  Типове документи използвани за осчетоводяване движението на стоки в склад. Въвеждане на документи – фактуриране

ТЕМА 4: Справки за движението на стоки – главна книга за една сметка, аналитични журнали

ТЕМА 5:  Автоматично изписване на стоки
 
ТЕМА 6:  Справки за следене на складова наличност – оборотни ведомости

ТЕМА 7:  Дефиниране на отстъпки. Отстъпки по партидите на сметките. Фактури с отстъпки

ТЕМА 8:  Въвеждане на фактури с отстъпки

ТЕМА 9:  Справки за фактури с отстъпки – Аналитичен журнал по данъци и отстъпки

ТЕМА 10: Цени по партиди на сметки. Ценоразписи по доставчици и клиенти, групи кленти. Използване на цени при фактуриране

ТЕМА 11:  Допълнителни данни и параметри в документа, в поддокументите

ТЕМА 12:  Бракуване на стоки, кредитни и дебитни известия

ТЕМА 13:  Въвеждане на дилъри и групи дилъри. Фактури с дилъри.

ТЕМА 14:  Отчети с информация за дилърите – Главна книга за една
 сметка, Синтетични журнали – хронологичен, Аналитичен журнал по сметки, Опис на документи

ТЕМА 15:  Фактуриране с четец за щрих код. Типове щрих код. Данни за щрих код в номенклатурните позиции, категория артикули. Настройки в типа документ. Въвеждане на документи.

ТЕМА 16:    Търговски център – сметки, категория артикули.
 Настройки в типа документ. Резервиране на количества

ТЕМА 17:    Оферти и поръчки – попълване, потвърждаване, отпечатване

ТЕМА 18:    Автоматично изписване по фактура от търговски център

ТЕМА 19:    Отчети по търговски центрове – Чакащи поръчки

ТЕМА 20:    Отчети по търговски центрове – Наличности по търговски центрове, Наличности на артикули по търговски центрове

ТЕМА 21:    Оферти и поръчки без използване на търговски център. Работа с групи от документи

ТЕМА 22:    Заявки към доставчици. Типове заявки. Режими на номериране. Въвеждане на заявки, подаване на заявки – отпечатване

ТЕМА 23:    Създаване на заявка на база поръчка от клиент

ТЕМА 24:    Създаване на фактура от доставчик на база заявка

ТЕМА 25:    Автоматично плащане по фактури – схеми на плащане. Частично погасяване на задължение или вземане. Обединяване на няколко ОП

ТЕМА 26:    Чистене на отворена позиция. Отчети, следене на разплащанията, активни, история

ТЕМА 27:    Помощна информация - въпроси и отговори. Мултимедийни уроци.
КУРСОВЕ
  Цена 60 € с ДДС:

За записване:
GSM: 0879-605 248

Телефони:
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,

Изпратете Вашата заявка на е-mail:
kurs@cfinance.bg
   

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]