Меню

Продукти

Комерс Финанс

Калкулация на себестойност
с ИСФУ Бизнес Навигатор


Уебинар с практическо обучение
с платформата Team Viewer Meeting

Дати на провеждане:

21.05.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар
13.06.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

Тема 1: Отчитане на предприятие с производствена дейност ИСФУ Бизнес Навигатор. Шаблон “Производствено предприятие”

Тема 2: Настройки на номенклатурни дефиниции, мерни единици, аналитичности във фирма с производственa дейност – “ПРОИЗВОДСТВО спец.курс”

Тема 3: Дефиниране на сметки за отчитане на производственa дейност

Тема 4: Настройка на типове документи за работа във фирма с производствена дейност

Тема 5: Изчисляване на фактическа себестойност без предварителна (планова) калкулация. Справки

Тема 6: Планова калкулация на себестойност – дефиниране на партиди за разходи, задаване на калкулационни норми

Тема 7: Планова калкулация на себестойност – заприхождаване на продукция. Справки

Тема 8: Разлика между плановия и фактическия размер на разходите за производство. Себестойност. Справки.

Тема 9: Автоматично разпределение на общи разходи – по видове произведена продукция на база на проценти. Справки

Тема 10: Партиди по сметките за производство. Полуфабрикати

Тема 11: Настройка на състава на изделията чрез продуктово дърво

Тема 12: Изчисляване на планова себестойност по метода на продуктовото дърво – автоматично изписване на материалите и заприхождаване на произведените продукция и полуфабрикати. Справки

Тема 13: Автоматична корекция на разходи при себестойност. Справки

Тема 14: Автоматично разпределяне на общи разходи по аналогия при себестойност. Справки

Тема 15: Приключване на разходни сметки

Тема 16: Продажба и изписване на произведената продукция

Тема 17: Отчети при работа с калкулация на себестойност

Тема 18: Специални указания и схема на работа  при калкулация на себестойност

Тема 19: Въпроси и отговори

КУРСОВЕ
 

Цена с ДДС:

50 € за курс от 6 ч. 

Записване на тел. 
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,

GSM: 0879-605 248

Изпратете Вашата заявка на е-mail:

kurs@cfinance.bg

   Допълнително се организират специа- лизирани и фирмени курсове по избрани теми.

Провеждат се по заявка с минимален брой участници 5 бр. 

    Изпратете вашите заявки по е-мейл или се свържете с нас на нашите телефони.

   

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]