Меню

Продукти

Комерс Финанс

Годишно приключване, справки и годишни отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор


Уебинар с платформата Team Viewer Meeting

Дати на провеждане:

23.05.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар
25.06.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

ТЕМА 1: Основни шаблони. Допълнителни шаблони
в ИСФУ Бизнес Навигатор.

ТЕМА 2: Фирми с разнородни дейности. Настройка на  сметкоплан за отчитане на производствена дейност в търговска фирма.

ТЕМА 3: Инвентаризационни описи и таблици. Протоколи за компенсация на липси и излишъци.

ТЕМА 4: Анализ и приключване на разходни (активни) сметки.

ТЕМА 5: Анализ и приключване на приходни (пасивни) сметки.

ТЕМА 6: Справки – Филтриране. Изход на информация. Отпечатване на отчети със специална таблица, изход към външни програми.

ТЕМА 7: Балансови отчети – структура, експорт-импорт, генериране.

ТЕМА 8: Създаване на нова фирма по модел на съществуваща, настройки.

ТЕМА 9: Прехвърляне на салда в нова фирма

ТЕМА 10: Системни функции – деактивиране на период, архивиране.

ТЕМА 11: Помощна информация - въпроси и отговори. Мултимедийни уроци.
 
КУРСОВЕ
  Цена 60 € с ДДС:

За записване:
GSM: 0879-605 248

Телефони:
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,

Изпратете Вашата заявка на е-mail:
 

kurs@cfinance.bg

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
 [Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]