Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Практическа работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор

Уебинар с практическо обучение
с платформата Team Viewer Meeting

Дати на провеждане:

27.05.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар
18.06.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

ТЕМА 1: Номенклатури на дълготрайни активи, местонахождение, обекти

ТЕМА 2: Стилове  и модели на амортизация

ТЕМА 3: Аналитичности на сметки за дълготрайни активи

ТЕМА 4: Дефиниране на сметки за дълготрайни активи – основни и корективни

ТЕМА 5: Сметки за отчитане на амортизация

ТЕМА 6: Типове документи за работа с дълготрайни активи – въвеждане, корекции, амортизация

ТЕМА 7: Въвеждане на данни за партиди на дълготрайните активи. Дълготраен актив – индивидуален картон

ТЕМА 8: Счетоводен и данъчен амортизационен план

ТЕМА 9: Редактиране на данни в картон на дълготраен актив, данни за конкретна година

ТЕМА 10: Въвеждане на началните салда за дълготрайни активи. Автоматично въвеждане на суми за дълготрайни активи. Натрупана амортизация по корективни сметки

ТЕМА 11: Автоматично начисляване на амортизации

ТЕМА 12: Амортизации по местоположение

ТЕМА 13: Амортизации по наработка и по групи дълготрайни активи

ТЕМА 14: Текущо въвеждане на дълготраен актив. Покупка на нови дълготрайни активи

ТЕМА 15: Корекция на данни за дълготрайни активи – увеличаване стойността на дълготраен актив

ТЕМА 16: Продажба на дълготраен актив. Отписване на продадени дълготрайни активи

ТЕМА 17: Бракуване на дълготраен актив. Отписване на бракувани дълготрайни активи

ТЕМА 18: Отчитане на лизинг при дълготрайни активи

ТЕМА 19: Автоматична замяна на модела на амортизация

ТЕМА 20: Справки по сметките за дълготрайни активи и амортизации – Главна книга за една сметка, Аналитични журнали, Оборотни ведомости - за аналитична сметка, за номенклатура по сметки, за номенклатурна позиция, за партида по периоди

ТЕМА 21: Помощна информация - въпроси и отговори. Мултимедийни уроци

УЕБИНАРИ

 

 

Цена 60 € с ДДС:

За записване:
GSM: 0879-605 248

Телефони:
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,

Изпратете Вашата заявка на е-mail:
kurs@cfinance.bg


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]