Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Балансови отчети, генератор на балансови отчети –  настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор

Уебинар с практическо обучение
с платформата Team Viewer Meeting

Дати на провеждане:
16.05.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар
20.06.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

ТЕМА 1: Основни шаблони. Допълнителни шаблони в ИСФУ Бизнес Навигатор

ТЕМА 2: Експорт – импорт на балансови отчети

ТЕМА 3: Структура на балансов отчет – генератора на отчети

ТЕМА 4: Настройка на балансов отчет Приложение 5 към СС1 - Нетекущи ДА

ТЕМА 5: Настройка на балансов отчет – Справка за вземания и задължения

ТЕМА 6: Настройка на балансов отчет – Отчет за приходи и разходи. Сметки. Изравняване на Отчет за приходи и разходи. Справки за сравнение

ТЕМА 7: Настройка на балансов отчет - Баланс. Сметки. Изравняване на Баланс. Справки за сравнение. Настройка

ТЕМА 8: Настройка на балансов отчет - Паричен поток

ТЕМА 9: Настройка на балансов отчет - Собствен капитал

ТЕМА 10: Създаване на нов балансов отчет - отчет за разходите

ТЕМА 11: Системни функции – деактивиране на период, архивиране

ТЕМА 12: Помощна информация - въпроси и отговори. Мултимедийни уроци

 

КУРСОВЕ
  Цена 60 € с ДДС:

За записване:
GSM: 0879-605 248

Телефони:
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,

Изпратете Вашата заявка на е-mail:

kurs@cfinance.bg

 


 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]