Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Обявен е конкурс за длъжността

Системен администратор

Основни задачи

1. Инсталира, поддържа и се грижи за основните програмни продукти, закупени от фирмата
2. Следи за работа само с легален софтуер
3. Проверява спазването на инструкциите за работа и опазване на  софтуерните и хардуерни продукти на фирмата
4. Оказва квалифицирана помощ при внедряване при клиенти в по-сложна програмна и техническа среда на разработките на фирмата
5. Обучава специалистите от другите отдели по новите продукти
6. Контролира проблемите при клиентите, дължащи се на програмни и технически проблеми, и ги обсъжда с партньорите на фирмата, ако отстраняването им не е от неговата компетенция.

Организационен статус


Отговаря за поддръжката на софтуерните продукти и хардуерните конфигурации във фирмата с цел коректната им и безпроблемна работа.
 Участва в разработването на софтуерните продукти или на отделни етапи от тях в частта им подготовка
на помощната информация и настройка на спрециални средства към изискванията на клиента.

Методически комуникации с:


Клиенти
Специалисти от отдел "Внедряване"
Външни организации 

Изисквания

1. Висше техническо образование
2. Отлична компютърна грамотност
3. Умение за работа с хора и в колектив
4. Енергичност, комуникативност, съобразителност
5. Трудов опит при внедряване на счетоводен софтуер и/или добро познаване на ИСФУ “Бизнес Навигатор” е предимство.

Документи

1. Мотивационно писмо
2. Творческа автобиография (CV )
3. Копие на дипломата за завършено висше образование
4. Актуална снимка

Документите изпращайте
на e-mail: jobs@cfinance.bg
Конкурс
 
Комерс Финанс АД обявява конкурс за:

Системен администратор

Задачи
Изисквания
Документи
Документите изпращайте  на e-mail: jobs@cfinance.bg

Краен срок: 
15.01.2023 г.

 


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]