Меню

Продукти

Контакти

 

Курсове с практическо обучение

Провеждат се присъствено в компютърната зала   
на Комерс Финанс АД , София, ул. Г. Бенковски 21
или като уебинари  с платформата Team Viewer Meeting

Бизнес Навигатор Академия- безплатни онлайн курсове


ИСФУ Бизнес Навигатор

1. Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор
09.09.2024 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Присъствен
30.09.2024 от 09:30- 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

2. Практическа работа с дълготрайни активи
в ИСФУ Бизнес Навигатор
19.09.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

3. Годишно приключване, справки и годишни
отчети с ИСФУ Бизнес Навигатор

26.09.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

4. Балансови отчети, генератор на балансови отчети –  настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор
12.09.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

5. Практическо приложение в ИСФУ Бизнес Навигатор – Автоматично отчитане на ДДС и Интрастат
10.09.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

6. Склад и фактуриране. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор
17.09.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

7.Калкулация на себестойност с ИСФУ Бизнес Навигатор
24.09.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

ПП Бизнес Навигатор Заплати

1. Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати
11.09.2024 от 09:30 - 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч.  Присъствен
25.09.2024 от 09:30 - 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч.  Уебинар

2. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати.
18.09.2024 от 09:30 - 12:30  ч. и 13:30- 15:30 ч. Уебинар

Уебинари с платформата Team Viewer Meeting
Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране
на линк, който ще получите на посочен от Вас имейл.  
Щ
е Ви изпратим и цялата практическа програма и допълнителна информация за уебинара.

Участниците трябва да имат стабилна връзка с интернет.
Желателно е достъпът да става през компютър, на който да са инсталирани камера и микрофон за участие в дискусиите и задаване на въпроси към лектора по време на обучението.

След уебинара се издава сертификат на база на
предаден и решен пример със задачи!

Уебинарите се провеждат в обявените дати и часове и не се записват.

Присъствените курсове се провеждат в компютърната зала на Комерс финанс АД, с индивидуално работно място и компютър за всеки участник.

Местата са ограничени до 10 участници за присъствените курсове и до30 участници за уебинарите..

За записване:
GSM: 0879-605 248;
тел.: 02 986 77 22; 02 986 12 34

Изпратете Вашата заявка на е-mail:
kurs@cfinance.bg
КУРСОВЕ
 

Бизнес Навигатор Академия- безплатни онлайн курсове


Цена 60 € с ДДС:

За записване:
GSM: 0879-605 248

Телефони:
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,

Изпратете Вашата заявка на е-mail:
kurs@cfinance.bg


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]