Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

ОСНОВЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПП “БИЗНЕС НАВИГАТОР – ЗАПЛАТИ”

Провеждат се присъствено в компютърната зала 
на Комерс Финанс АД , София, ул. Г. Бенковски 21
и като уебинари  с платформата Team Viewer Meeting

Дати на провеждане:

04.10.2023 от 09:30 - 12:30 ч. и 13:30 - 15:30 ч. Присъствен
25.10.2023 от 09:30 - 12:30 ч. и 13:30- 15:30 ч.  Уебинар


Tема 1: Организация на работа с ПП “Бизнес Навигатор Заплати” – клавиши, интерфейс, менюта и подменюта, работа с таблици, локатори.

Tема 2: Създаване на нова фирма.

Tема 3: Базови данни: Поделения. Местонахождения на поделенията. Длъжности, код по НКПД. Класове за прослужено време.

Тема 4: Разплащателни пера. Категории и типове пера. Параметри на разплащателните пера.

Тема 5: Базови данни – Години.

Тема 6: Работа с периоди. Създаване и активиране на периоди. Общи данни. МРЗ. Календар. Таблица за ДОД. Работа със сесии. Авансова сесия.

Тема 7: Въвеждане на кадрова информация. Общи данни. Календар на лицето. Договори. Споразумения. Образци на документи.

Тема 8: Променливи данни. Особености за видовете трудови правоотношения. Облагания.

Тема 9: Зареждане на индивидуалните пера за начисляване на трудово възнаграждение. Анализ на състоянието съгласно облаганията на лицето. Индивидуално изчисляване на заплатата и разглеждане на фиш на лицето.

Тема 10: Работа с отсъствия. Типове отсъствия. Въвеждане на отсъствия. Суми за минало време, необходими за изчисляване на отпуски. Пакет болнични листове към НОИ.

Тема 11: Обработка на лице по граждански договор. Начисления – хонорар. Удръжки. Хонорарни сметки. Отпечатване.

Тема 12: Видове самоосигуряващи се лица. Избран осигурителен доход.

Тема 13: Безкасово плащане. Настройки и генериране на файл към обслужващата банка.

Тема 14: Меню Заплати. Общо изчисляване. Групово  отпечатване на фишове. Платежни ведомости. Специална платежна ведомост. Рекапитулация по видове плащания. Рекапитулация по елементите на декларация 6.

Тема 15: Годишни справки за ДОД. Разбивка по месеци.

Тема 16: Справки за отпуските. Справка за годишните отпуски. Справка за неизползваните отпуски.

Тема 17: Други справки. Справка за семейни добавки. Тримесечна справка за статистиката. Годишна справка за статистиката.

Тема 18: Експорт към БН Счетоводство.

Тема 19: Справки за НАП и НОИ. Декларация Образец 1. Декларация Образец 6. Уведомления за трудови договори. Пакет болнични листове. Изход в текстов файл. Придружителни писма.

Тема 20: Работа в минало време. Корективни сесии. Корективна платежна ведомост. Справки за коригираните данни в следващи периоди.

Тема 21: Системни функции. Настройки. Архивиране. Проверка на данните. Проверка за дублирани споразумения.

Тема 22: Индивидуални пароли за ИСФУ “Бизнес Навигатор” . Нива на достъп. Функция администратор.

Тема 23: Инсталиране на ПП “Бизнес Навигатор - Заплати”. Проверка за нови версии. Актуализация. Документация и мултимедийни уроци.
 
КУРСОВЕ
  Цена 60 € с ДДС:

За записване:
GSM: 0879-605 248

Телефони:
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]