Меню

Продукти

Download

Комерс Финанс

Успехи

Клиенти

Представители

 

Видео-уроци по Бизнес Навигатор Заплати

Предлагаме на Вашето внимание 55 бр. видео-уроци.

  Канал:  Business Navigator Payroll
Страница: Бизнес Навигатор ERP/CRM/Payroll&HR интегрирана система фирмено управление

 Тема Изтегляне и гледане
Бизнес Навигатор Заплати: Новости във версия 7.35.01Изтегли    
Създаване на фирма    
1. Създаване на нова фирма Изтегли    
Базови данни    
1. Поделения и местонахождения Изтегли      
2. Длъжности Изтегли      
3. Разплащателни пера Изтегли      
4. Типове отсъствия Изтегли       
5. Периоди Изтегли      
6. Сесии Изтегли       
7. Образци на документиИзтегли       
Болнични листове    
1. Болнични листове - Приложение 9 Изтегли       
2. Болнични листове - Приложение 10 Изтегли       
3. Болнични листове - Приложение 11 Изтегли       
Кадрова информация    
1. Кадрова информация, назначаване на лице Изтегли    
2. Напуснало лице Изтегли     
3. Промяна на длъжност и работно време на лицеИзтегли     
Договори     
1. Договори Изтегли    
2. Втори трудов договор Изтегли    
3. Видове обработка за самоосигуряващите се лица Изтегли    
4. Граждански договор: Назначаване на лице Изтегли      
5. Граждански договор: Обработка на хонорар Изтегли      
Начисления и удръжки    
1. Начисления и удръжки. Изчисляване на заплати. Фишове. Изтегли    
2. Класове за прослужено време Изтегли    
3. Обезщетение при съкращение Изтегли     
4. Видове обезщетенияИзтегли     
5. Годишно изравняване на ДОД Изтегли     
Отсъствия    
1. Болнични. Изчисляване на болнични Изтегли     
2. Отсъствия. Суми за минало време Изтегли     
3. Справки за неизползвани отпуски Изтегли     
4. Провизиране и признаване на провизии Изтегли     
5. Импорт на отсъствия Изтегли      
Сделна система на заплащане    
1. Разплащателни пера, разценки и мерни единици Изтегли       
2. Въвеждане на заработки. Справки Изтегли       
Сумирано отчитане на работното време    
1. Базови данни Изтегли     
2. Графици Изтегли     
3. Сумирано отчитане на РВ - Декларация Образец 1 Изтегли      
Данни за НАП и НОИ    
1. Декларация Образец 1/Справка за НОИ Изтегли      
2. Декларация Образец 6 Изтегли     
3. Декларация Обр.6 и Обр.1 - с код корекцияИзтегли     
4. Декларация Образец 6 за самоосигуряващи се Изтегли     
5. Опис на болнични листове Изтегли      
6. Уведомления Изтегли      
Платежни документи    
1. Платежен фиш- изпращане по ел. поща Изтегли       
2. Платежна ведомост и корективна ведомост Изтегли       
3. Рекапитулации Изтегли       
Справки    
1. Справки Изтегли     
2. Справки - списъци Изтегли     
3. Годишна справка за статистиката по местонахождение Изтегли     
4. Годишни справки за ДОД - Справка по чл.73  ал.6 от ЗДДФЛИзтегли      
Безкасово плащане на заплати, телебанкиране      
Телебанкиране Изтегли     
Документи за пенсиониране     
1. Удостоверения Образец УП2 и УП3 Изтегли    
2. Удостоверения Образец УП2 и УП3 по втори трудов договор Изтегли     
Системни функции      
1. Системни настройки Изтегли   
2. Оператори Изтегли      
3. Настройка на цветовете Изтегли    
4. Архивиране/деархивиране  Изтегли        
5. Проверка на данните Изтегли        
6. Връзка на БН Заплати и БН Счетоводство Изтегли      
  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]