Меню

Продукти

Download

Комерс Финанс

Успехи

Клиенти

Представители

 

Видео-уроци по Бизнес Навигатор Заплати

Предлагаме на Вашето внимание 51 бр. видео-уроци. При проблеми със стартирането моля изтеглете от тук и инсталирайте следния Кодек: TSCC.exe
Стартирането отнема известно време, така че, моля, изчакайте зареждането на урока.
 Тема Име на файл
Създаване на фирма
1. Създаване на нова фирма firma.avi
Базови данни
1. Поделения, длъжности dlajnosti.avi
2. Разплащателни пера razpera.avi
3. Типове отсъствия tipotsasvia.avi
4. Периоди periods.avi
5. Сесии session.avi
6. Образци на документи obdocs.avi
Болнични листове
1. Болнични листове - Приложение 9Pril9.avi
2. Болнични листове - Приложение 10Pril10.avi
3. Болнични листове - Приложение 11Pril11.avi
Кадрова информация
1. Кадрова информация, назначаване на лице kadrinf.avi
2. Напуснало лице napuskane.avi
Договори
1. Договори dogovori.avi
2. Втори трудов договор vtdogovor.avi
3. Видове обработка за самоосигуряващите се лицаsamoosig.avi
4. Граждански договор: Назначаване на лице grdogovor1.avi
5. Граждански договор: Обработка на хонорарgrdogovor2.avi
Начисления и удръжки
1. Начисления и удръжки. Изчисляване на заплати. Фишове. fishove.avi
2. Класове за прослужено времеklassove.avi
3. Обезщетение при съкращениеobezsht222.avi
4. Годишно изравняване на ДОД goddod.avi
Отсъствия
1. Болнични. Изчисляване на болничниbolnichni.avi
2. Отсъствия. Суми за минало времеotsustvia.avi
3. Справки за неизползвани отпускиspr_god_otpusk.avi
4. Провизиране и признаване на провизии provizirane.avi
5.Импорт на отсъствияImportOts.avi
Сделна система на заплащане
1. Разплащателни пера, разценки и мерни единици razcenkipera.avi
2. Въвеждане на заработки. Справки zarabotki.avi
Сумирано отчитане на работното време
1. Базови данниsumbaz.avi
2. Графициsumgrafik.avi
3. Сумирано отчитане на РВ- Декларация Образец 1 sum_dekl1.avi
Данни за НАП и НОИ
1. Декларация Образец 1/Справка за НОИsprnoi.avi
2. Декларация Образец 6deklar6.avi
3. Декларация Образец 6 за самоосигуряващи сеdeklar6samoosig.avi
4. Опис на болнични листовеopis_bolnichni.avi
5. Уведомления uved.avi
Платежни документи
1. Платежен фиш- изпращане по ел. поща emailfish.avi
2. Платежна ведомост и корективна ведомост plvedomosti.avi
3. Рекапитулации rekapitulacii.avi
Справки
1. Справки spravki.avi
2. Справки - списъци spis.avi
3. Годишна справка за статистиката по местонахождение statistika.avi
Безкасово плащане на заплати, телебанкиране
Телебанкиране telebbnz.avi
Документи за пенсиониране
1. Удостоверения Образец УП2 и УП3 up2-3.avi
2. Удостоверения Образец УП2 и УП3 по втори трудов договорup2-3_vtd.avi
Системни функции
1. Системни настройкиsysinf.avi
2. Оператори operatori.avi
3. Настройка на цветоветеcolor_setting.avi
4. Архивиране/деархивиранеarhiv.avi
5. Проверка на даннитеsysinf1.avi
6. Връзка на БН Заплати и БН Счетоводствоexportrz.avi
  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]