Меню

Продукти

Download

Комерс Финанс

Успехи

Клиенти

Представители

 

Видео-уроци по ИСФУ Бизнес Навигатор

Предлагаме на Вашето внимание 101 бр. видео-уроци.

При проблеми със стартирането моля изтеглете от тук и инсталирайте следния Кодек: TSCC.exe
Стартирането отнема известно време, така че, моля, изчакайте зареждането на урока.

 Тема Име на файл
Администриране
1. Въвеждане на потребители- нива на достъп  admin_person.avi
2. Достъп до фирма, достъп до сметкоплана и отчети на фирмата admin_smetki.avi
3. Категории папки admin_papki.avi
Акцизи
1. Въвеждане на документи по ЗАДС, отчет по ЗАДС dok_otchet_akcizi.avi
2. Настройки в базовите данни по ЗАДС - мерни единици, данъци, номенклатури bd_akciz1.avi
3. Настройки в базовите данни по ЗАДС - сметкоплан, данъчни складове bd_akciz2.avi
4. Настройки в базовите данни по ЗАДС- типове документи bd_akciz3.avi
Аналитични журнали
1. Данъци и отстъпки analj_danaci.avi
2. По партида analj_partidi.avi
3. По сметка analj_smetki.avi
4. Хронологичен analj_hronolog.avi
5. За Номенклатурна позиция analj_nompozicia.avi
6. Справка за стоковия поток stokov_potok.avi
Аналитичности
1. Номенклатурни дефиниции nomdef.avi
2. Номенклатурни позиции и прекодиране nompoz.avi
3. Типове аналитичност typeanalycty.avi
Архивиране/деархивиране
1. Архивиране/деархивиране: Пълен архив на всички фирмиarhiv_palen.avi
2.Архивиране/деархивиране: Частичен архив на една фирмаarhiv_chast.avi
Балансови отчети
1. Дефиниране на балансови отчети defbalotchet.avi
2. Структура и генериране на ОПР balotchet.avi
Банкова сметка
Банкова сметка и IBAN на фирмата banki_ibsmetki.avi
Бюджетиране
Бюджетиране budget.avi
Връзка с БНЗаплати
Връзка между БН счетоводство и БН заплати import_zapl.avi
Главна книга
1.Главна книга за една сметка-част Iglkniga1.avi
2. Главна книга за една сметка- част II glkniga2.avi
3. Главна книга за всички сметки glkniga_vsichki.avi
Данък добавена стойност (ДДС)
1. Отчети по ЗДДС spravka_dds2007.avi
2. Възстановяване на ДДС dds_vazstanoviavane.avi
Данъци и отстъпки
Дефиниция на данъци и отстъпки deftax.avi
Дизайнери
1. Дизайнер на документи diz_doc.avi
2. Дизайнер на отчети repview.avi
Документи
1. Автоматично разпределяне на общи разходи - мита и такси razpred_razhod.avi
2. Въвеждане на Протоколи за ВОП protokoli2007.avi
3. Въвеждане на документи в чужда валута fcur.avi
4. Въвеждане на едноредови и многоредови документи, входящи vdocum_vhod.avi
5. Основен работен екран docum_ikoni.avi
6. Въвеждане на многоредови документи с различно ДДС и операции docum_dds_operacii.avi
7. Дефиниране и въвеждане на документи с отстъпки. Аналитичен журнал за данъци и отстъпки vfacstax.avi
8. Преоценки на чужда валута preocval.avi
9. Специално отпечатване на документи spec_pechat.avi
10. Фактуриране, групово въвеждане на поддокументи mnogoredov_izhod.avi
Дълготрайни активи
1. Счетоводен и данъчен амортизационен план dmaamp.avi
2. Начисляване на амортизации dmaamort.avi
3. Въвеждане на начални салда dmansaldo.avi
4. Работа с дълготрайни активи dmarabota.avi
5. Стилове на амортизация dmastyle.avi
Експорт-импорт на данни
1. Експорт-импорт на базови данни exp_imp_bazadani.avi
2. Експорт-импорт на документи export_papki.avi
3. Експорт-импорт на номенклатури export_nomenkl.avi
Електронни фактури
Електронни фактури efaktura.avi
Заявки към доставчици
1. Типове заявки, режими на номериране, попълване на заявки typezaiavka.avi
2. Въвеждане на изпълнена доставка по подадена заявка fakzaiavka.avi
3. Създаване на заявка по клиентска поръчка klientzaiavka.avi
4. Заявки по партиди zaiavki_partidi.avi
5. Обединяване на заявки obediniavane_zaiavki.avi
Изпращане на документи по имейл като прикачен .PDF файл
1.Настройки за изпращане на документи по имейл като  .PDF nastroiki_pdf.avi
2. Изпращане на документи по имейл като прикачен .PDF файлizprashtane_pdf.avi
Импорт на данни
Автоматичен импорт на данни autoimport.avi
Интрастат
1. Настройки на базови данни intrastat_bazovi_danni.avi
2. Въвеждане на документи intrastat_dok_spravka.avi
3. Генериране на отчети intrastat_spravka.avi
Калкулация на себестойност
1. Продуктово дърво calk.avi
2. Дефиниране на аналитичности и сметки calk_anal.avi
Консолидиране
Консолидиране на контрагенти kons_kontrag.avi
Настройка на сметкоплан
Настройка на сметкоплана smetkopl.avi
Настройка на цветовете
Настройка на цветовете  color_setting.avi
Оборотни ведомости
1. За Аналитична сметка obwed_anal.avi
2. За Аналитична сметка по интервали obwed_anal_intervali.avi
3. За Материални сметки  obwed1.avi
4. За Персонални сметки obwed2.avi
5. За Сметка по периоди obwed3.avi
6. За Материални сметки по интервали oborotna_intervali.avi
7. За Партиди по периоди  obwed_other.avi
8. За Номенклатура по сметки obwed_other1.avi
9. За Номенклатурна позиция obwed_other2.avi
10. Наличности на артикули по търговски центрове artikuli_targcenter.avi
Опис на документите
Опис на документите opisdoc.avi
Платежни документи
Отпечатване на платежни документи platezni.avi
Поръчки
Чакащи поръчки poroferti.avi
Синтетични журнали
1. Други синтетични журнали sinj_other.avi
2. Хронологичен дневник sinj_hronolog.avi
Следене на разплащанията
1. По периоди sledpay_period.avi
2. За всички контрагенти sledpayvsk.avi
3. За един контрагент sledpay1k.avi
4. За един контрагент по периоди sledpay1k_period.avi
5. Напомнящи писма pisma.avi
6. Обединяване на отворени позиции op_obedinenie.avi
Създаване и триене на фирма
Създаване на нова фирма. Триене на фирма firma1.avi
Телебанкиране
Настройка и  създаване на файл за телебанкиране telebankirane.avi
Типове документи
1. Типове документи typdoc.avi
2. Допълнителни параметри doppartipdoc.avi
3. Характеристики hartipdoc.avi
Търговски център
1. Работа с търговски център - настройки targcentar1.avi
2. Работа с търговски център targcentar2.avi
3. Наличности по търговски център targcentar_nalichnost.avi
Финансови години, периоди и папки
Финансови години, периоди и папки godperpapki.avi
Фискални устройства
1. Инсталиране и настройка на фискални устройства в БН kasovBD.avi
2. Отпечатване на касов бон на фискални устройства kasov_rabotaBN.avi
Ценоразписи
Ценоразписи cenorazpici1.avi
Ценоразписи с отстъпки cenorazpici2.avi
Щрих код
1. Работа с четец, типове щрих код, въвеждане на щрих код в номенклатурите typebarkod.avi
2. Фактуриране с четец на щрих код-дефиниране на типа документ, работа при въвеждане docbarkod.avi
  


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]