Меню

Продукти

Download

Комерс Финанс

Успехи

Клиенти

Представители

 

Ценова листа за консултации и поддръжка

Безплатни консултации
Консултациите по е-маil са безплатни

Консултациите по е-маil на адрес support@cfinance.bg са безплатни за всички клиенти или интересуващи се от работата на Бизнес Навигатор или Бизнес Навигатор Заплати.

Консултациите по телефона са безплатни за абонати

Консултациите по телефона са безплатни само за клиенти, на които не е изтекъл гаранционния срок от една година от закупуването на продукта и за клиентите с договор за абонаментно поддържане. Телефонният разговор е за сметка на клиента.
Телефони за гореща линия:

02/ 980-24-32, 02/ 981-72-26, 02/ 986-12-32,  02/ 986-78-32,  02/ 986-12-34, 02/ 986-12-80,
02/ 986-77-22
в работни дни от 9 до 18 ч.

Платени консултации за абонати
 Вид консултация до 2 часа за всеки следващ   започнат час
В офиса на клиента 30 € 15 €
В офиса на Комерс Финанс 20 € 10 €
Платените консултации се ползват след приключване на часовете за безплатно обучение, включени в цената на закупуване на продукта. 

Те могат да се ползват само от клиентите в гаранционен срок и от клиентите с договор за абонаментно поддържане. 

Цените на консултациите са в Евро, без ДДС. Плащане в лева по курса на БНБ за деня.

 

Годишен абонамент за поддръжка с включени:

  1. Четири (4) безплатни актуализации годишно
  2. Всички нови възможности, екстри и автоматични операции в новите версии
  3. Всички промени вследствие на изменения в законодателството и нормативната база
  4. Изпращане на компактдиск с основните версии по пощата на всички абонати. Междинните актуализации се публикуват в Интернет
  5. Безплатни консултации по телефона и на е-мейл support@cfinance.bg
  6. Поддръжка и съдействие при проблеми с лицензираните програмни продукти, закупени от клиента.

Забележка: Годишният абонамент за поддръжка е включен в цената на закупуване на съответната програма. След изтичане на този срок се заплаща само еднократна такса съгласно актуалната ценова листа.

Курсове за обучение
Забележка: При закупуване на съответната програма е включено безплатно посещение на курс за всички лица според броя на закупените работни места.

 


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]