ЦЕНОВА ЛИСТА
Валидна от 01.09.2008 г.

Продукти

Заплати

Ценови условия

Download

 

 
Интегрирана компютърна система за фирмено управление

БИЗНЕС НАВИГАТОР 

Версии Еднофирмена Многофирмена Абонамент*
Стандартна за 1 компютър
420 €
500 € 75 €
Мрежова до 2 работни места 560 € 650 € 95 €
Мрежова до 5 работни места 700 € 790 € 115 €
Мрежова до 10 работни места 930 € 1000 € 150 €
* Абонаментът се заплаща след изтичане на гаранционния срок от една година след закупуване на съответната програма

Покупки на лизинг

(само за стандартна версия и мрежова с файлов достъп)
Срок на изплащане: 6 месеца
Първоначална вноска: 30% от крайната цена
Оскъпяване: 10%
Изплащане: На 6 равни месечни вноски

БИЗНЕС НАВИГАТОР клиент-минисървър
(База данни Pervasive SQL Workgroup)
Работни места
Еднофирмена
Многофирмена
Абонамент*
за 1
450 €
550 €
85 €
до 2
650 €
730 €
110 €
до 3
750 €
830 €
120 €
до 4
850 €
930 €
140 €
до 5
950 €
1030 €
150 €

Забележка: Цената на системния софтуер на базата данни е включена в цената за клиент- минисървър.
При преминаване от мрежова версия с файлов достъп към версия клиент-минисървър се заплаща разликата в цената, но не по-малко от 30,- EUR на работно място.

БИЗНЕС НАВИГАТОР клиент-сървър
База данни Pervasive SQL Server
Работни места
Еднофирмена
Многофирмена
Абонамент*
до 10
1320 € 1440 € 220 €
до 20
2400 € 2520 € 380 €
до 30
3720 € 3840 € 580 €
до 40
4800 € 4920 € 740 €
до 50
5400 € 5520 € 830 €
Неогр. брой
9360 € 9600 € 1440 €

Забележка: Цената на системния софтуер на базата данни не е включена в цената за клиент-сървър версия. Клиент-сървър версия на базата данни се закупува допълнително според актуалната ценова листа на Pervasive Software в момента на плащането.

Бизнес Навигатор - Заплати
Работни заплати, личен състав, управление на човешки ресурси
Версии Еднофирмена Многофирмена Абонамент*
Минимална до 20 служители 185 € 260 € 50 €
Стандартна за 1 компютър 285 € 360 € 75 €
Мрежова до 2 работни места 430 € 540 € 100 €
Мрежова до 5 работни места 650 € 800 € 170 €
Мрежова до 10 работни места 950 € 1200 € 250 €
Мрежова до 20 работни места 1500 € 1950 € 390 €

Платени консултации за абонати
Вид консултация до 2 часа за всеки следващ започнат час
В офиса на клиента 30 € 15 €
В офиса на Комерс Финанс 20 € 10 €
Платените консултации се ползват след приключване на часовете за безплатно обучение, включени в цената на закупуване на продукта. 

Те могат да се ползват само от клиентите в гаранционен срок и от клиентите с договор за абонаментно поддържане. 

Курсове за обучение 
Забележка: При закупуване на съответната програма е включено безплатно посещение на курс за всички лица според броя на закупените работни места.

 

Ценова листа
   

Продукти

     
   

В цената на всеки нов продукт са включени

     
   

Клиент-сървър

     
   
     
   

Платени консултации
за абонати

     
   

Отстъпки при закупуване

     
   

Цените са в евро, 
без ДДС

 

 Плащане в лева по фиксинга на БНБ.

  [Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]