БИЗНЕС НАВИГАТОР ЦЕНОВА ЛИСТА

Продукти

Заплати

Download

 

 

Условия на закупуване

В цената на закупуване на всеки нов продукт са включени:

1. Всички функционални възможности, екстри и автоматични операции
Бизнес Навигатор не е разработен на модулен принцип, а като единна програма. Цените на закупуване са окончателни и не се налага доплащане за допълнителни функционални възможности.

2. Една година гаранция
Гаранцията се отнася за програмни грешки, които се отстраняват в най-кратък срок след съобщаването им от клиента по телефона или по Интернет.

3. Дистрибутив на CD-RОМ
На CD-ROM на Бизнес Навигатор се съдържа инсталационна програма за бързо инсталиране, електронна документация в .HLP  файлове, разработени примери за работа с фирми с различен предмет на дейност, мултимедийни уроци за обучение.

4. Безплатно обучение
Обучението, включено в цената, се състои от общо 12 часа, което включва
- курс (6 часа) с теоретично и практическо обучение в компютърен клас в офиса на Комерс Финанс и
- практическо обучение (2 дни по 3 часа) в офиса на клиента с помощ при внедряване според неговите индивидуални особености.
За Бизнес Навигатор Заплати обучението е общо 9 часа
- 6 часа курс с теоретично и практическо обучение в компютърен клас в офиса на Комерс Финанс и
- 3 часа за инсталация и обучение на място.
При мрежовите версии броят на участниците в курса за обучение в компютърния център на Комерс Финанс е според закупения брой работни места.

5. Годишен абонамент за поддръжка с включени:
1. Четири (4) безплатни актуализации годишно
2. Всички нови възможности, екстри и автоматични операции в новите версии
3. Всички промени вследствие на изменения в законодателството и нормативната база
4. Изпращане на компактдиск с основните версии по пощата на всички абонати. Междинните актуализации се публикуват в Интернет
5. Безплатни консултации по телефона и на е-мейл support@cfinance.bg
6. Поддръжка и съдействие при проблеми с лицензираните програмни продукти, закупени от клиента.

Отстъпки при закупуване
1. При закупуване на допълнителни еднопотребителски работни места клиентите, вече закупили програмата, ползват 15% отстъпка.

2. За едновременно закупуване на Бизнес Навигатор и Бизнес Навигатор Заплати се ползва 10% отстъпка от общата цена.

3. При комбиниран абонамент за Бизнес Навигатор и Бизнес Навигатор Заплати, както и на основното и всички допълнителни работни места на един потребител се ползва 15% отстъпка от общата цена.

4. При закупуване на Бизнес Навигатор клиентите на Бизнес Навигатор Заплати ползват 15% отстъпка от цената. При закупуване на Бизнес Навигатор Заплати клиентите на Бизнес Навигатор ползват 15% отстъпка от цената.

5. При разширяване на програмата или при преминаване към по-сложна версия се заплаща разликата в цената според актуалната ценова листа в момента на разширяването. При преминаване от мрежова версия с файлов достъп към версия клиент-минисървър се заплаща разликата в цената, но не по-малко от 30 EUR на работно място. 

Ценови условия
   

Ценова листа

 
    Отстъпки при закупуване  
   

 

 
  [Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи] [Клиенти
[Представители] [Въпроси] [Поддръжка]