Меню

Продукти

Комерс Финанс

Вградените дизайнери на документи и отчети в ИСФУ Бизнес Навигатор - практическо приложение


Tема 1: Директория за специален печат, DBF файлове. RPT – файлове за специално отпечатване

Tема 2: Дизайнер на документи - docview.exe, основен екран. Стандартни формуляри на документи. Функции с формулярите на документи

Тема 3: Дизайнер на отчети - repview.exe, основен екран. CSV-файлове. Стандартни формуляри на отчети. Функции с формулярите на отчети.

Тема 4: Дизайнер – екран за форматиране, основни команди. Свойства на отчета

Тема 5: Структура на специален печат – секции, рамки

Тема 6: Речник – променливи на базата данни, вградени променливи, стандартни оператори и функции, потребителски променливи. Маски

Тема 7: Функции и свойства на секциите в отчет

Тема 8: Функции и свойства на рамките в отчет, маски

Тема 9: Използване на речника в структурата на отчета. Комбиниране на информация в структурата на отчета

Тема 10: Използване на филтри върху базата данни. Прилагане  на сортиране и тотални полета

Тема 11: Допълнително форматиране на отчета

Тема 12: Допълнително филтриране на базата данни при изчисляване на тотални полета и потребителски променливи

Тема 13: Настройка на отчет за използване на формуляри от дизайнера на отчети. Използване на формули – допълнителни параметри и допълнителни променливи на отчети във формулярите на отчети

Тема 14: Режими на експортиране – стандартни режими, включени в шаблоните на Бизнес Навигатор

Тема 15: Настройки на документ за ползване на формуляри от дизайнера на документи. Стандартни типове документи със специален печат, включени в шаблони на Бизнес Навигатор

Тема 16: Използване на допълнителни параметри и полета на документ и поддокумент във формуляри на документи

 

КУРСОВЕ
 

Цена за курсист с ДДС:

- 36 €. за курс 6 ч.
- 24 € за курс 3 ч.

Изпратете Вашата заявка сега!

на е-mail:

 

kurs@cfinance.bg

 

 

[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи]
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]