Меню

Продукти

Контакти

 

Курсове за обучение 

     Курсовете се провеждат в компютърния център на Комерс Финанс АД в гр.София, ул. Георги Бенковски 21.
     Всички курсове са с продължителност 6 учебни часа с теоретична и практическа насоченост - от 09.30 - 15.30 ч с 1 час обедна почивка
      С цел успешно провеждане на курса и максимално усвояване на изложения материал пред всеки курсист има отделен компютър. Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така че всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания.
    Цената на всеки курс е 50 € с включено практическо обучение от опитен лектор, учебни материали, индивидуален компютър за всеки курсист, две кафе паузи и сертификат.
    В цената на закупуване на всеки нов продукт влиза по един безплатен курс на обучение според броя на закупените работни места. Правото на безплатен курс се ползва еднократно до 1 година след закупуването на съответния продукт. При разширение на броя на работните места на  съществуващи клиенти не се ползва безплатно обучение.

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор

1..Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор

Курсове по ПП Бизнес Навигатор Заплати

1. Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати 

   Допълнително се организират специализирани и фирмени курсове по избрани теми. Провеждат се по заявка с минимум 5 (пет) курсиста.

Други теми  ТУК

    Изпратете вашите заявки по е-мейл или се свържете с нас на нашите телефони.
КУРСОВЕ
  Цена с ДДС:
50 € за курс от 6 ч.

Записване на тел.
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,
GSM: 0879-605 248

Изпратете Вашата заявка на е-mail:
kurs@cfinance.bg

   Допълнително се организират специа- лизирани и фирмени курсове по избрани теми.

Провеждат се по заявка с минимален брой участници 5 бр.

    Изпратете вашите заявки по е-мейл или се свържете с нас на нашите телефони.

   Други теми ТУК

 


[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]