Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Курсове за обучение 

Място: Компютърна зала на Комерс Финанс АД,
София, ул. Георги Бенковски №21 ет. 2

Записване на тел. 02-986 77 22; 02-986 12 34;
02-986 12 32; 02-981 72 26; 02-986 78 32,
или на е-mail:  kurs@cfinance.bg

Цена за курс 3 часа е 24 €.,  на курс 6 часа 36 € 

В цената на закупуване на нов продукт влиза курс по избор от:
6 часа за ИСФУ Бизнес Навигатор и 3 часа за БН Заплати.
Броят на служителите с безплатен курс е равен на броя на закупените работни места.

Курсове по ИСФУ Бизнес Навигатор

 1.Основен курс начинаещи ИСФУ Бизнес Навигатор - 6 ч.
- 2 дни по 3 ч.
19.11.2018 и 20.11.2018 от 09:30- 12:30 ч.
10.12.2018 и 11.12.2018 от 09:30- 12:30 ч.

2. Автоматично отчитане на ДДС с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.
19.11.2018 от 14:00- 17:00 ч.
03.12.2018 от 14:00- 17:00 ч.

3. Склад и фактуриране с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.
27.11.2018 от 14:00- 17:00 ч.
13.12.2018 от 14:00- 17:00 ч.

4. Работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор – 3 ч.
26.11.2018 от 14:00- 17:00 ч.
17.12.2018 от 09:30- 12:30 ч.

5. Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ Бизнес Навигатор - 3ч...
18.12.2018 от 09:30- 12:30 ч.

6. Етапи на приключване с ИСФУ Бизнес Навигатор. Използване на многовариантни справки - 3 ч..
17.12.2018 от 14:00- 17:00 ч.

7. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор – 3ч.
13.12.2018 от 09:30- 12:30 ч.

8. Интрастат с  ИСФУ Бизнес Навигатор - практическо приложение - 3 ч.
20.11.2018 от 14:00- 17:00 ч.
04.12.2018 от 14:00- 17:00 ч.

9. Отчитане и поддръжка на акцизни данъчни складове с ИСФУ Бизнес Навигатор -3 ч.
21.11.2018 от 14:00- 17:00 ч.
05.12.2018 от 14:00- 17:00 ч.

10. Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми от текстов файл в ИСФУ Бизнес Навигатор - 6ч.
15.11.2018 от 09:30- 16:30 ч.
20.12.2018 от 09:30- 16:30 ч.

11. Балансови отчети. Генератор на балансови отчети - настройки и създаване нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор - 3 ч.
18.12.2018 от 14:00- 17:00 ч.

12. Практическо приложение на вградените дизайнери на отчети и документи в ИСФУ Бизнес Навигатор - 6 ч.
06.12.2018 от 09:30- 16:30 ч.

 Курсове по ПП Бизнес Навигатор Заплати

1. Основен курс начинаещи по ПП Бизнес Навигатор Заплати - 3 ч.
21.11.2018 от 09:30 - 12:30  ч
12.12.2018 от 09:30 - 12:30  ч

2. Сумирано отчитане на работното време с ПП Бизнес Навигатор Заплати- 3 ч.
16.11.2018 от 10:30 - 13:30  ч.
14.12.2018 от 10:30 - 13:30  ч.

3. Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП Бизнес Навигатор Заплати - 6 ч.
29.11.2018 от 09:30- 16:30 ч.
19.12.2018 от 09:30- 16:30 ч.

    Допълнително се организират специализирани курсове по избрани теми.  Провеждат се по заявка с минимален брой участници 5 бр.  

     Изпратете вашите заявки по е-мейл или се свържете с нас на нашите телефони.
КУРСОВЕ
 

Цена с ДДС:

- за курс от 3 часа 24 €

- за курс от 6 часа - 36 € 

Изпратете Вашата заявка на е-mail:

kurs@cfinance.bg

   Допълнително се организират специа- лизирани курсове по избрани теми. 

    Провеждат се по заявка с минимален брой участници 5 бр. 

    Изпратете вашите заявки по е-мейл или се свържете с нас на нашите телефони.

     


 
[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]