Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Курсове за обучение 

     Курсовете се провеждат в компютърния център на Комерс Финанс АД в гр.София, ул. “Георги Бенковски” № 21.
     Всички курсове са с продължителност 6 учебни часа с теоретична и практическа насоченост - от 09.30 - 15.30 ч с 1 час обедна почивка
      С цел успешно провеждане на курса и максимално усвояване на изложения материал пред всеки курсист има отделен компютър. Теоретичната и практическа част вървят успоредно, така че всеки курсист има възможност в момент на преподаване да усвои показаните му възможности. На база на предварително подготвен пример с проблемни ситуации клиентът упражнява теоретичните познания и затвърждава на практика придобитите знания.
    Цената на всеки курс е 50 € с включено практическо обучение от опитен лектор, учебни материали, индивидуален компютър за всеки курсист, две кафе паузи и сертификат.
    В цената на закупуване на всеки нов продукт влиза по един безплатен курс на обучение според броя на закупените работни места. Правото на безплатен курс се ползва еднократно до 1 година след закупуването на съответния продукт. При разширение на броя на работните места на  съществуващи клиенти не се ползва безплатно обучение.

1.Основен курс по ИСФУ Бизнес Навигатор
24.09.2019 от 09:30- 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч.
07.10.2019 от 09:30- 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч.
21.10.2019 от 09:30- 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч.

1. Основен курс по ПП Бизнес Навигатор Заплати 
25.09.2019 от 09:30 - 12:30 ч. и 13.30- 15.30 ч.
08.10.2019 от 09:30 - 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.
22.10.2019 от 09:30 - 12:30 ч  и 13.30- 15.30 ч.

   Допълнително се организират специализирани и фирмени курсове по избрани теми. 
   Провеждат се по заявка с минимален брой участници 5 бр.


    Изпратете вашите заявки по е-мейл или се свържете с нас на нашите телефони.

КУРСОВЕ
 

Цена с ДДС:

- 50 € за курс от 6 ч. 

Записване на тел. 
02-986 77 22;
02-986 12 34;
02-986 12 32;
02-981 72 26;
02-986 78 32,

GSM: 0879-605 248

Изпратете Вашата заявка на е-mail:

kurs@cfinance.bg

   Допълнително се организират специа- лизирани и фирмени курсове по избрани теми.
Провеждат се по заявка с минимален брой участници 5 бр.
 

    Изпратете вашите заявки по е-мейл или се свържете с нас на нашите телефони.


     


 
[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]