Меню

Продукти

Комерс Финанс

 

Курсове за обучение

Уважаеми колеги,
Обявяваме дати за курсове в компютърния клас на нашата фирма, оборудван с нова модерна техника и 10 индивидуални работни места за всеки курсист. Курсовете са насочени към проиграване на практически задачи заедно с лектора. 

Място: Офиса на Комерс Финанс АД, 
София, ул. Георги Бенковски №21 ет.2

Записването може да стане на тел.:
02/ 986 77 22; 02/ 986 12 34; 02/ 986 12 32;
02/ 981 72 26; 02/ 986 78 32,

Можете да пуснете заявката на е-mail kurs@cfinance.bg
В този случай очаквайте потвърждение за записването.

Начинаещи по ИСФУ Бизнес Навигатор

 1.Основен курс начинаещи ИСФУ Бизнес Навигатор
Продължителност: 6 часа - 2 дни по 3 часа
16.12.2013 и 17.12.2013 от 09.30-12.30
06.01.2014 и 07.01.2014 от 09.30-12.30
20.01.2014 и 21.01.2014 от 09.30-12.30
Цена за курсист 36 лв.

2. Автоматично отчитане на ДДС с ИСФУ Бизнес Навигатор
Продължителност: 3 часа
11.12.2013 от 09:30-12:30
06.01.2014 от 14.00-17.00
Цена за курсист 24 лв.

3.Работа с дълготрайни активи в ИСФУ Бизнес Навигатор
Продължителност: 3 часа
16.12.2013 от 14:00-17:00
13.01.2014 от 09.30-12.30
27.01.2014 от 14.00-17.00
Цена за курсист 24 лв.

4. Калкулация на себестойност по рецептурник с ИСФУ Бизнес Навигатор
Продължителност: 3 часа
11.12.2013 от 14.00-17.00
13.01.2014 от 14.00-17.00
28.01.2014 от 09.30-12.30
Цена на курсист 24 лв

Напреднали по ИСФУ Бизнес Навигатор

1.Етапи на приключване с ИСФУ Бизнес Навигатор. Използване на многовариантни справки
Продължителност: 3 часа
12.12.2013 от 14:00-17:00
20.01.2014 от 14.00-17.00
Цена за курсист 24 лв.

2.Интрастат с ИСФУ Бизнес Навигатор – практическо приложение
Продължителност: 3 часа
12.12.2013 от 09.30-12.30
07.01.2014 от 14.00-17.00
28.01.2014 от 14.00-17.00
Цена за курсист 24 лв.

3. Търговски център – оферти, поръчки. Заявки към доставчици с ИСФУ Бизнес Навигатор
Продължителност: 3 часа
17.12.2013 от 14.00-17.00
22.01.2014 от 14.00-17.00
Цена на курсист 24 лв.

4. Отчитане и поддръжка на акцизни данъчни складове с ИСФУ Бизнес Навигатор
18.12.2013 от 14.00-17.00
08.01.2014 от 14.00-17.00
27.01.2014 от 09.30-12.30
Цена на курсист 24 лв.

Експерти по ИСФУ Бизнес Навигатор

1.Вграден дизайнер на филтри за импорт на данни от външни програми през текстов файл в ИСФУ Бизнес Навигатор
Продължителност: 6 часа
09.01.2014 от 09.30-16.30
23.01.2014 от 09:30-16:30
Цена за курсист 36 лв.

2.Балансови отчети. Генератор на балансови отчети- настройки и създаване на нов отчет с ИСФУ Бизнес Навигатор
Продължителност: 3 часа
13.12.2013 от 14.30-17.30
21.01.2014 от 14.00-17.00
Цена за курсист 24 лв.

3. Практическо приложение на вградените дизайнери на отчети и документи в ИСФУ Бизнес Навигатор
Продължителност: 6 часа
16.01.2014 от 09.30-16.30
Цена за курсист 36 лв.

Курсове по Бизнес Навигатор Заплати

1.Основен курс начинаещи по БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ
Продължителност: 3 часа
18.12.2013 от 09.30-12.30
08.01.2014 от 09:30-12:30
22.01.2014 от 09.30-12.30
Цена за курсист 24 лв.

2.Сумирано отчитане на работното време с БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ  - за напреднали
Продължителност: 3 часа
13.12.2013 от 10:30-13:30
10.01.2014 от 10:30-13:30
24.01.2014 от 10.30-13.30
Цена за курсист 24 лв.

3.Дизайнери на документи, отчети и платежни ведомости в ПП Бизнес Навигатор Заплати - за експерти
19.12.2013 от 09:30-16:30
15.01.2014 от 09.30-16.30
 29.01.2014 от 09.30-16.30
Цена за курсист 36 лв.
КУРСОВЕ
 

Изпратете Вашата заявка на е-mail:

kurs@cfinance.bg

Курсовете се провеждат при минимум 5 участника. 

Заплащането на таксите за участие става след като курсът се  потвърди.

     

 
[Меню] [Продукти] [Download] [Комерс Финанс] [Успехи
[Клиенти] [Представители] [Въпроси] [Поддръжка]